What good is love and peace on earth?
When it's exclusive?
Where's the truth in the written word?
If no one reads it
A new day dawning
Comes without warning
So don't blink twice

We live in troubled times
We live in troubled times

What part of history we learned
When it's repeated
Some things will never overcome
If we don't seek it
The world stops turning
Paradise burning
So don't think twice

We live in troubled times
We live in troubled times
We live in troubled times

We run for cover
Like a skyscraper's falling down
Then I wander like a troubled mind

What good is love and peace on earth?
When it's exclusive
Where's the truth in the written word?
If no one reads it
A new day dawning
Comes without warning
So don't look twice

(We live in troubled times)


Vad hjälper kärlek och fred på jorden?
När är det exklusivt?
Var finns sanningen i det skrivna ordet?
Om ingen läser den
En ny dag gryr
Kommer utan förvarning
Så blinka inte två gånger

Vi lever i oroliga tider
Vi lever i oroliga tider

Vilken del av historien vi lärde oss
När det upprepas
Vissa saker kommer aldrig att övervinnas
Om vi ​​inte söker det
Världen slutar vända
Paradiset brinner
Så tänk inte två gånger

Vi lever i oroliga tider
Vi lever i oroliga tider
Vi lever i oroliga tider

Vi springer i skydd
Som att en skyskrapa faller
Sedan vandrar jag som ett oroligt sinne

Vad hjälper kärlek och fred på jorden?
När det är exklusivt
Var finns sanningen i det skrivna ordet?
Om ingen läser den
En ny dag gryr
Kommer utan förvarning
Så titta inte två gånger

(Vi lever i oroliga tider)


Troubled Times-låtens betydelser

1 kommentar