There's a trouble in the air
A rumble in the streets
A going out of business sale and a race to bankruptcy
It's not one to 99, it's 99 to one
A common cause and a call to arms for the health of our daughters
And our sons

It's 99 revolutions tonight
99 revolutions tonight
99 revolutions tonight
99 revolutions tonight

There's a rat in the company
A bail out on easy street
How the fuck did the working stiff
Become so obsolete?
Hit the lights and bang the drum and let your flag unfold
'Cause history will prove itself in the hall of justice and lost souls

It's 99 revolutions tonight
99 revolutions tonight
99 revolutions tonight
99 revolutions tonight

We live in troubled times
From the ghettos to an empty suburban home
We live in troubled times
And I'm 99 percent sure that something's wrong
It’s all wrong

It's 99 revolutions tonight
99 revolutions tonight
99 revolutions tonight
99 revolutions tonight

99 revolutions tonight
99 revolutions tonight
99 revolutions tonight
99 revolutions tonight
9, 9 to 1
To one


Det ligger ett problem i luften
Ett mullrande på gatorna
En upphörande av försäljningen och en kapplöpning mot konkurs
Det är inte ett till 99, det är 99 till ett
En gemensam sak och en uppmaning till vapen för våra döttrars hälsa
Och våra söner

Det är 99 varv i kväll
99 varv i kväll
99 varv i kväll
99 varv i kväll

Det finns en råtta i företaget
En borgen på easy street
Hur i helvete blev arbetet stel
Blir du så föråldrad?
Slå på ljusen och slå på trumman och låt din flagga vikas ut
För historien kommer att visa sig i rättvisans och förlorade själars sal

Det är 99 varv i kväll
99 varv i kväll
99 varv i kväll
99 varv i kväll

Vi lever i oroliga tider
Från getton till ett tomt förortshem
Vi lever i oroliga tider
Och jag är 99 procent säker på att något är fel
Allt är fel

Det är 99 varv i kväll
99 varv i kväll
99 varv i kväll
99 varv i kväll

99 varv i kväll
99 varv i kväll
99 varv i kväll
99 varv i kväll
9, 9 till 1
Till en


99 Revolutions sång betydelser

1 kommentar