To live and not to breathe
Is to die in tragedy
To run, to run away
To find what you believe

And I leave behind
This hurricane of fucking lies
I lost my faith to this
This town that don't exist

So I run, I run away
The light of masochist

And I leave behind
This hurricane of fucking lies
And I walked this line
A million and one fucking times
But not this time

I don't feel any shame, I won't apologize
When there ain't nowhere you can go

Running away from pain
When you've been victimized
Tales from another broken home

You're leaving, you're leaving
You're leaving, ah, you're leaving homeAtt leva och inte andas
Är att dö i tragedi
Att springa, att springa iväg
För att hitta det du tror på

Och jag lämnar bakom mig
Denna orkan av jävla lögner
Jag tappade min tro på detta
Den här staden som inte finns

Så jag springer, jag flyr
Masochistens ljus

Och jag lämnar bakom mig
Denna orkan av jävla lögner
Och jag gick den här linjen
En miljon och en jävla gånger
Men inte den här gången

Jag känner ingen skam, jag kommer inte att be om ursäkt
När det inte finns någonstans kan du gå

Flyr från smärta
När du har blivit utsatt
Berättelser från ett annat trasigt hem

Du går, du går
Du går, ah, du går hemifrånBetydelser av låten Tales of Another Broken Home

0 kommentarer

  • Inga kommentarer