Roll, roll, roll a joint

Twist it at the ends

Light it up and take a puff

and Pass it to your friends!


Rulla, rulla, rulla en joint

Vrid den i ändarna

Tänd upp och ta ett bloss

och skicka det till dina vänner!


Roll sång betydelser

16 kommentarer