Unos, dos, tres, catorce
Turn it up loud, captain

Lights go down, it's dark
The jungle is your head, can't rule your heart
A feeling's so much stronger than a thought
Your eyes are wide and though your soul, it can't be bought
Your mind can wander

Hello, hello (hola)
I'm at a place called Vertigo (¿dónde está?)
It's everything I wish I didn't know
Except you give me something
I can feel, feel

The night is full of holes
'Cause bullets rip the sky of ink with gold
They twinkle as the boys play rock and roll
They know that they can't dance, at least they know
I can't stand the beat, I'm asking for the check
Girl with crimson nails has Jesus around her neck
Swinging to the music, swinging to the music (whoa, whoa)
(Whoa, whoa, whoa)

Hello, hello (hola)
I'm at a place called Vertigo (¿dónde está?)
It's everything I wish I didn't know
But you give me something
I can feel, feel

Checkmated
Just fun
She made it in, yeah

All of this, all of this can be yours
All of this, all of this can be yours
All of this, all of this can be yours
Just give me what I want and no one gets hurt

Hello, hello (hola)
We're at a place called Vertigo (¿dónde está?)
Lights go down, and all I know
Is that you give me something
I can feel your love teaching me how
Your love is teaching me how
How to kneel
Kneel

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah


Unos, dos, tres, catorce
Höj det högt, kapten

Ljuset slocknar, det är mörkt
Djungeln är ditt huvud, kan inte styra ditt hjärta
En känsla är så mycket starkare än en tanke
Dina ögon är stora och även om din själ är så kan den inte köpas
Ditt sinne kan vandra

Hej, hej (hola)
Jag är på en plats som heter Vertigo (¿dónde está?)
Det är allt jag önskar att jag inte visste
Förutom att du ger mig något
Jag kan känna, känna

Natten är full av hål
För kulor river himlen av bläck med guld
De blinkar när pojkarna spelar rock and roll
De vet att de inte kan dansa, åtminstone vet de
Jag tål inte takten, jag ber om checken
Flicka med röda naglar har Jesus runt halsen
Svänga till musiken, svänga till musiken (whoa, whoa)
(Whoa, whoa, whoa)

Hej, hej (hola)
Jag är på en plats som heter Vertigo (¿dónde está?)
Det är allt jag önskar att jag inte visste
Men du ger mig något
Jag kan känna, känna

Schackmatt
Bara kul
Hon kom in, ja

Allt detta, allt detta kan bli ditt
Allt detta, allt detta kan bli ditt
Allt detta, allt detta kan bli ditt
Ge mig bara vad jag vill ha och ingen kommer till skada

Hej, hej (hola)
Vi är på en plats som heter Vertigo (¿dónde está?)
Ljuset slocknar, och allt jag vet
Är det du ger mig något
Jag kan känna din kärlek som lär mig hur
Din kärlek lär mig hur
Hur man knäböjer
Knäböja

yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah


Vertigo låtens betydelser

267 kommentarer

 • +8
  Allmän kommentar Jag har svårt att tro att folk kan på så kort tid säga att den här låten inte har något djup. Jag ska erkänna att det har tagit mig år att fullt ut uppskatta Bonos texter, men jag tror att jag håller på att få kläm på det.

  Jag tror att den här låten handlar om lockelsen och lockelsen av frestelser i ens liv. Frestelse är ett meningslöst koncept för någon som tror på Gud men jag tror helt klart att Bono har drivits i sitt liv att hitta sin plats i världen som Gud skapade för oss.

  Innebörden av den här sången klickade för mig på bron, "Allt detta kan bli ditt..." vilket är en nära omskrivning av Matteus 4:9 när Kristus frestas av satan i öknen. Allt han ombads att göra är att böja sig och tillbe satan och allt som de såg skulle ges till honom. Men självklart... Satan talade till skaparen så det är inte så mycket av en affär va??

  Vers 1, "och även om din själ inte kan köpas kan ditt sinne vandra" Vilken bild av att slåss med det du vet är RÄTT och moraliskt och det du känner kommer att bli roligare.

  Vers 2, vacker bild av natthimlen och värmen i en vild klubb med många saker som en gift man i 40-årsåldern kanske vill ta del av men han bestämmer sig för att ta ett steg tillbaka och be om checken och bege sig ut... flickan med det röda nagellacket och den skuldframkallande bilden av ett krucifix som hänger runt hennes hals.

  och naturligtvis bron... som nämnt ovan.

  MEN sista versen. när ljusen slocknar, ge honom nåd och kärlek till honom något "jag kan känna"

  och

  "din kärlek lär mig hur man KÄNAR"... i bön

  Jag tror att det är en ärlig kamp för att förstå världen som vi lever i som en troende som längtar efter att hedra den Allmäktige och ändå njuta av världen.

  VERTIGO är inte bara rädslan för höjder utan rädslan för fallet, fallet från nåden och kanske till och med fallet i synd.

  Det är såklart bara min åsikt.
  fen den 29 september 2004 Länk
 • +5
  Allmän kommentar Vet inte varför folk tycker att dessa texter inte är djupa eller meningsfulla. Det handlar om att kliva in i en förslappad klubb i Mexiko som heter Vertigo, nästan överväldigad av frestelser och stå emot med tro och kärlek till Gud.

  Här ska jag dela upp det åt dig:

  Unos dos tres catorce! ("1, 2, 3, 14" -- Att kliva in och känna sig direkt ur djupet och överväldigad)

  Ljus slocknar, det är mörkt (Ljusen slocknar i klubben)
  Djungeln är ditt huvud, (dina tankar blir galna)
  Kan inte styra ditt hjärta, (Ditt oskyldiga hjärta har fortfarande kontroll)
  En känsla så mycket starkare än en tanke (En andlig känsla är mer kraftfull än en köttslig tanke)
  Dina ögon är stora (Dina ögon är stora av oskuld och att dricka i frestelserna)
  Och även om din själ Den inte kan köpas, (Du säljer inte ut till frestelsen...)
  Ditt sinne kan vandra (...men man, du är frestad)

  Hej hej (ropar till Gud om hjälp)
  Jag är på en plats som heter Vertigo (jag är i en klubb som heter Vertigo)
  Det är allt jag önskar att jag inte visste (det är fullt av alla dessa frestelser som jag önskar att jag inte behövde veta om)
  Förutom att du ger mig något jag kan känna, känna (men du, Gud, ge mig något jag kan känna, och som jag sa för en minut sedan, en känsla är mer kraftfull än en frestande tanke)

  Natten är full av hål (jag är omgiven av saker som är fel)
  När kulor river himlen (kaos)
  Av bläck med guld (pengar)
  De blinkar som (Bling)
  pojkarna spelar rock and roll (rock and roll musik)
  De vet att de inte kan dansa (rockarna kan inte dansa)
  De vet åtminstone (men det är okej, för de försöker inte)

  Jag tål inte värmen (det är varmt här inne)
  Jag ber om checken (jag ber om att få checken så att jag kan betala och gå)
  Flickan med crimson naglar (sexig tjej)
  Har Jesus runt hennes hals (har ett halsband med ett krucifix på)
  Svänger till musiken (Flickan dansar)
  Svänger till musiken (krucifixet svänger)
  Oh oh oh oh (jag får blandade signaler från symbolen - köttslig lust och andlig kärlek)

  Hej hej (ropar till Gud om hjälp)
  Jag är på en plats som heter Vertigo (jag är i en klubb som heter Vertigo)
  Det är allt jag önskar att jag inte visste (det är fullt av alla dessa frestelser som jag önskar att jag inte behövde veta om)
  Men du ger mig något jag kan känna, känna (men du, Gud, ge mig något jag kan känna, och som jag sa för en minut sedan, en känsla är mer kraftfull än en frestande tanke)

  Check parad (Röster från helvetet)
  Åh ja (frestar mig)
  Timmar av nöje (att synda)

  Allt detta, allt detta kan bli ditt (Satan frestande)
  Allt detta, allt detta kan bli ditt (Satan frestande)

  Allt detta, allt detta kan bli ditt (Satan frestande)
  Ge mig bara vad jag vill ha och ingen blir skadad (Satan frestande)

  Hej hej (ropar till Gud om hjälp)
  Vi är på en plats som heter Vertigo (vi är alla metaforiskt i den här helvetiska, frestande klubben som heter Vertigo)
  Ljus slocknar och allt jag vet (när ljuset slocknar, det jag kan lita på)
  Är det du ger mig något (är det du, Gud, ge mig något)
  Jag kan känna din kärlek som lär mig hur (verklig att jag kan känna. Din kärlek lär mig hur)
  Din kärlek lär mig hur, hur man knäböjer (Din kärlek lär mig hur man böjer sig för den sanne mästaren)
  Yeah yeah yeah yeah (Ja, Gud, Ja, Gud, Ja, Gud, Ja)
  PencilNeckedGeek den 29 maj 2010 Länk
 • +2
  Allmän kommentar Uno, dos, tres, catorce (1, 2, 3, 14) hänvisar inte till U2:s album. Du måste komma ihåg att de gör bibliska referenser ... och jag tror att det är långt ifrån en slump det
  1:a testamentet
  den 2:a boken
  det 3:e kapitlet, och
  den 14:e versen råkar vara: "Och Gud sade till Mose: JAG ÄR SOM JAG ÄR; och han sade: Så skall du säga till Israels barn: JAG ÄR har sänt mig till er."
  ascribe2thelord den 27 mars 2009 Länk
 • +1
  Allmän kommentar väl, den här låten rockar! (bokstavligen). Naturligtvis är det inte den vanliga u2-låten och den saknar djupet i texten (jag tror att alla u2-fans förväntade sig något mer poetiskt som skulle kunna konkurrera med Joshua tree eller Achtung baby). Hur konstigt det än låter så har den en fin låt som räcker för att du ska kunna hoppa runt "sjungande svängande till musiken". En riktigt fin låt för att muntra upp dig!
  Idi den 26 september 2004 Länk
 • +1
  Allmän kommentar , hejsan irriterar mig dock lite.
  det påminner mig om dvd med Boston Elevation Tour. "du går in i en sporthall, ljuset slocknar, det är en helt annan scen, ljus och rörelse..."
  U2takemehigher den 28 september 2004 Länk
 • +1
  Allmän kommentar Jag vägrar att ladda ner det här albumet...... jag ska köpa den speciella dvd-boxen
  Nyårsdagen den 8 november 2004 Länk
 • +1
  Allmän kommentar I love the line...' De vet att de inte kan dansa, åtminstone, de vet det." Det är en rad som hänvisar till religiösa människor som inte kan förstå konceptet med samtida, relevanta, funky kristna SMEDAN de hänvisar till deras katastrofala dansalbum på samma gång. Klassiskt!

  I grund och botten tror jag att den här låten handlar om hela CCM-kontroversen och crossover-projekt av artister som Sun Ho, Lifehouse och Switchfoot, samtidigt som den i andra hand handlar om Bonos egen motstå frestelser inför en sex- och drogrock-n-roll-kultur. Kolla in hela den myriad av lockelser som presenteras i versen efter den första refrängen och skuldframkallande bilden av "Jesus
  runt hennes hals."

  Frestelsetemat fortsätter i bron och parafraserar i princip Satans sista frestelse av Jesus i öknen. Intressant är att studiovideon för den här delen precis före den sista refrängen "din kärlek lär mig hur/att knäböja" innehåller Edge som kastar av sig Bono efter denna "frestande" att spränga sin gitarr.

  En sak till: Unos, Dos, Tres, Cartoce. 1, 2, 3, 14.

  Första testamentet, andra boken, 3:e kapitlet, 14:e versen.

  Det är versen som Gud tillkännager Sig själv som JAG ÄR DEN JAG ÄR: Jahve. Vertigo är den första låten på albumet.

  Den sista sången? Ett spår med titeln Yahweh.
  Yukona den 21 december 2006 Länk
 • +1
  Allmän kommentar Det här är helt enkelt ett utmärkt spår och ett bevis på att U2 fortfarande kan ROCKA. Den kör med, utan en sekund av slöseri med utrymme. Texterna verkar förvirrande till en början, men de relaterar alla till ett gemensamt tema: en vild, möjligen droginducerad natt på en dansklubb, kallad Vertigo. Däremot tycker jag att texterna har en mörkare underström, eftersom berättaren verkar försöka fly från något (förhållandeproblem kanske?) i sitt verkliga liv och dränka all smärta med droger och alkohol. Kort sagt, berättaren försöker så gott han kan att ha så roligt han kan, men kan bara inte på grund av sitt tänkande (om den signifikanta andra kanske?).

  Också "unos, dos, tres, catorce!" linje som har blivit förtalad av vissa och genererat ett skratt från andra beskrevs perfekt av Bono: "Det kan ha varit alkohol inblandat." Varsågod!
  tcaporale den 20 december 2007 Länk
 • +1
  Allmän kommentar Jag gillade aldrig den här låten första gången jag hörde den, jag tyckte den var skit. men det hindrade mig inte från att köpa albumet. Jag tyckte att original av arten var det bästa spåret. Jag trodde inte att de skulle släppa den. sedan en dag tittade jag på TRL på mtv och videon till arter gjorde sin debut. och bono pratade om låten och videon han hade mycket att säga om den.
  unchainedmelody8717 den 27 september 2009 Länk
 • +1
  Allmän kommentar hej killar (och gurlz, lol) jag tror att den här låten är borta ummm... ol tbh jag är inte riktigt sur men jag tror att det handlar om frihet bc bono iz mot krig och sh** och dats y han är min hjälte han vet vad the warld is leik asnd han försöker göra det bättre så han sjunger sjunger om inget krig jag gillar piunk men jag tycker att den här låten är väldigt gooj bc det gör att du inte bara lever som mannen vill eller regeringen gick utan ljuger en indevidule KÄMP MÅGEN
  xxpunkprincessblackxx den 8 oktober 2009 Länk

Fler U2-texter